KARTEF

Karasal Radyo ve Televizyon Elektronik Frekans Düzenleme Sistemi

Frekans planlama ve düzenlenmesinde Dünyada, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, ITU (International Telecommunication Union) Yönetmelikleri, Tavsiyeleri ve Kararları uygulanmaktadır.

Frekans Planlama ve Uygulama aşağıda belirtilen aşamaları kapsamaktadır.

-Planlama kriterleri ve parametrelerinin belirlenmesi
-Verici yerleri, anten yükseklikleri ve verici güçlerinin belirlenmesi
-Saha ölçümü yapılarak teorik ve pratik değerlerin uyumlaştırılması ve gerçek verilere dayalı planlama yapılması
-Kapsama ve enterferans analizlerinin yapılması
-Kanal ve frekansların, uluslararası anlaşmalara uygun şekilde, vericilere atanması
-Uluslararası koordinasyonun sağlanması

Projede ana iş paketleri ana iş paketleri;

İP 1: Proje Yönetimi
İP 2: Teknik Analiz, Planlama ve Raporlama
İP 3: Test ve Doğrulama
İP 4: Eğitim olarak oluşmuştur.

KARASAL SAYISAL YAYINCILIKTA TEKNOLOJİ SEÇİMİ
RTÜK tarafından ülkemizde karasal sayısal televizyon yayıncılığı standardı olarak DVB-T2, Sıkıştırma tekniği olarak da MPEG-4 tercih edilmiştir.
Bu tercihte;
Daha geniş SFN ağlarına imkan sağlaması,
Birçok yeni teknolojik üstünlüğü barındırması,
Avrupa’da giderek yaygınlaşan bir teknoloji olması önemli unsurlar olmuştur.


PROJE GEREKSİNİMLERİ
Spektrum Mühendisliği Yazılımları
Kapsama alanları, enterferans analizleri, nüfus analizleri, frekans tahsis ve planlaması, uluslararası koordinasyon hesapları
Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS)
Frekans, verici, istasyon, lisans ve ücret bilgileri
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
Sayısal Haritalar
Arazi yükseklik haritası, arazi kullanım haritası, yerleşim yerleri haritası, raster haritalar, il ve ilçe idari sınırları, yollar, göller ve barajlar


ITU RRC06 Konferansında Türkiye genelinde 96 tahsis alanı (allotment area) belirlenmiştir. Bu alanlara toplam 827 adet DVB-T frekans tahsisi yapılmıştır.

allotment

Türkiye için 36 adet DVB-T nokta frekans tahsisi yapılmıştır.

RRC06 Assignments


SAYISAL HARİTALAR
• DTED-2:Sayısal Arazi Yükseklik Haritası (1/25.000; 25m)(HGK)
• Sayısal Arazi Kullanım Haritası (25m)(10 katmanlı)

arazikullanimharitasi

YERLEŞİM YERLERİ HARİTASI
• 31 Aralık 2010 Tarihli ADNKS Sonuçları (TÜİK)
• 37176 Yerleşim Yeri, Toplam Nüfus: 73 722 988

yerlesimyerleriharitasi


PROJE ÇALIŞMALARI
• Proje süresince toplam 20 kişi proje çalışmalarına katkı sağlamıştır.
• Yaklaşık olarak 240 adam/ay çalışma yapılmıştır.
• Emisyon yeri belirleme, kaplama, enterferans ve nüfus analizleri ile frekans tahsisi çalışmaları için yaklaşık olarak 50000 simülasyon yapılmıştır.
• Bu simülasyonlar için yaklaşık olarak 10000 saat bilgisayar kullanılmıştır.


SAHA ÖLÇÜMLERİ
Ankara, İstanbul, Adana ve Trabzon’da kapsamlı saha ölçümleri yapılmıştır.

olcumler


VERİCİ YERLERİ
Türkiye genelinde 948 emisyon noktası belirlenmiştir.

vericiyerleri


KAPSAMA ALANLARI
Tüm il ve ilçeler ile nüfusu 2000’den fazla olan yerleşim yerleri ve otoyollar kapsanmıştır.

kapsama


FREKANS PLANLARI
• Karasal Sayısal Televizyon Ulusal Frekans Planı
–Türkiye genelinde 9 MUX oluşturulmuştur.
–Alan Tahsisi: 96 tahsis alanına toplam 779 adet frekans atanmıştır.
–Nokta Tahsisi: Toplam olarak 1399 emisyon noktasına 11268 adet frekans atanmıştır.

• Karasal FM Radyo Ulusal Frekans Planı
–Toplam olarak 1059 emisyon noktasına 25899 adet frekans tahsis edilmiştir.


FREKANS TAHSİS TABLOSU

frekanstahsis