YHMİKS

Yan Hizmetler Merkezi İzleme ve Kontrol Sistemi (YHMİKS) Projesi; Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği (27/12/2008 tarih ve 27093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan) uyarınca iletim sistemine veya dağıtım sistemine bağlı ilgili tüzel kişilerce sağlanacak olan, iletim veya dağıtım sisteminin güvenilir şekilde işletimini ve elektriğin gerekli kalite koşullarında hizmete sunulmasını sağlayan hizmetlerin izlenmesine yönelik faaliyetleri kapsayan otomasyon projesidir

Yan Hizmetler Merkezi İzleme ve Kontrol Sistemi Projesi kapsamında, TEİAŞ Yük Tevzi Daire Başkanlığı Elektrik Kalite Hizmetleri Müdürlüğünce Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği uyarınca yürütülen faaliyetler otomasyona geçirilecek olup, proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir: Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği uyarınca Elektrik Kalite Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen
• Yan hizmet sağlayıcıların sertifikasyonunun takibi,
• Yan hizmet sağlayıcılar ile yapılan anlaşmaların takibi,
• Yan hizmetler kapsamında verilen Primer Frekans Kontrolü, Sekonder Frekans Kontrolü, Reaktif Güç Kontrolü, Anlık Talep Kontrol, Oturan Sistemin Toparlanması ve Bekleme Yedeği hizmetlerinin sağlanması ile ilgili faaliyetlerinin izlenmesi,
• Yan hizmetler kapsamında verilen hizmetlerin, beklenen kalite ölçütlerini sağlamasına destek olacak izleme fonksiyonlarını içeren yazılımların geliştirilmesi,
• Yan Hizmetlere yönelik yürütülen faaliyetler sırasında oluşan belge ve dokümanların elektronik ortamda takip edilmesine imkan tanıyacak evrak yönetim modülünün sağlanması,
• Proje kapsamında kullanılacak, donanım, network ve hazır ticari ürün yazılımlarının (COTS yazılımları) temini ve kurulumlarının yapılarak işletime alınması,
• Sistemin işleyişi için gerekli eğitim ve işletim desteğinin sağlanması,
• TEİAŞ bünyesinde mevcut durumda kullanılan PMUM-DGPYS yazılımları ile entegrasyonun, yazılımları geliştiren yüklenici firmalar ile birlikte çalışılarak servis tabanılı olarak uygulama veya veri tabanı entegrasyonu ile sağlanması,
• TEİAŞ bünyesinde bulunan SCADA/EMS sistemi ile veri alışveriş entegrasyonunun yapılması, SCADA/EMS sistemine bağlı olmayan noktalar için üreticiler tarafından sağlanacak verilerin projeye entegre edilmesi,
• PYS sisteminden alınan verilerin Sartname EK-B de verilen formüller kullanılarak üreticilerin üretim modellerinin çıkartılması ve bu modeli, SCADA/EMS sisteminden alınan veriler ile karşılaştırılarak üreticilerin PYS sisteminde belirttikleri taahütlerine uyup uymadıklarının kontrol edilmesi